Når man anskaffer en ny maskin er det viktig med korrekt installasjon - og ikke minst
jevnlig service og
oppfølging.  Dette sikrer en problemfri drift og en jevn og god kvalitet på det produktet som serveres.
Vi ordner alt det praktiske, så det eneste du må tenke på er å signere avtalen du får tilsendt. 
Vi har også et godt utbygd landsdekkende serviceapparat, slik at du alltid finner en serviceteniker i nærheten.

Serviceavtaler prises i hvert enkelt tilfelle, avhengig av hvilken totalavtale du har med oss.